Άνιση μάχη

Μετρώ ως το ένα,
ίσον κανένας.
Μετρώ ως το δύο,
μείον δύο.
Μετρώ ως το τρία,
μια νεκρή μελωδία.
Όσες φορές κι αν μετρώ,
ένα και το αυτό·
εγώ
με τον αντικατοπτρισμό.