Ακτίνα φωτός

Σε συνάντησα σε έναν ουρανό
Συννεφιασμένο.
Έτρεμαν τα χέρια.
Μαζεύτηκαν όλες οι σταγόνες
στα διψασμένα σου χείλη.
Ανεξίτηλο στυλό
Το άγγιγμά σου στο τραύμα.
Με την εκπνοή σου,
η φύση ανακουφίστηκε.
Τα χαμένα λόγια των ποιητών
Βρέθηκαν στο πρόσωπό σου.