Αντίκρυ στο φως

Ακολούθα με στις σκιές
που μας τρομάζουν.
Πιάσε με από το χέρι.
Σκύψε και περπάτα,
σαν ζώα εκ φύσεως.
Δες αυτό το τέρας.
Είμαστε εμείς