Απρόοπτος εισβολέας

Τι ζητά ο θάνατος
σε μια θύρα ερμητικά κλειστή;
Εκουσίως αποστασιοποιημένη
από ανυπότακτους εισβολείς
που σου χαλάνε
την αρμονία της προσμονής.
Ακουσίως παραδομένη
στης αγάπης την ξέφρενη τροχιά
τι μέλλει να μου φέρει
σε μια ζοφερή χροιά
σαν αυτής
της οικείας μοναξιάς.