Δοτική πτώση

Δοτική η προτίμηση.

Πάντα σε μια πτώση.

Πολλοί γελούν με τη δοτική

την αφήνουν

σε παλαιά δωμάτια κλειστά

να καρτεράει…

Και το ξημέρωμα αργεί.

Δοτική η προτίμηση

Κι ας είσαι μακριά.

Η αλήθεια σε οτιδήποτε ανιαρό.

Αν είσαι έτοιμος να διασχίσεις τη δοτική

πρόσεξε την πτώση.

Μόνο οι δυνατοί,

ακούς;

Μόνο όσοι αγαπούν την αντέχουν.