Κάθαρση

Πώς να καθαρίσει η ψυχή και το μυαλό;
Πώς να επανέλθουν οι ισορροπίες σε μια κατάσταση τεταμένη;
Δεν υπάρχει τίποτα σταθερό
όλα αλλάζουν
Λάθος σκέψεις
Λάθος λέξεις
Λάθος συναισθήματα
Όλα οδηγούν σε αδιέξοδο
και πώς να ξεφύγεις;