Ο κρότος

Kρότος
Τι έπεσε;
Ίσως η ψυχή μου.
Ποιος μπορεί να τη σηκώσει;
Εσύ.