Παραίτηση

Πού να σε ψάχνω
μες την παραίτησή σου
εαυτούλη μου.