Περί κυττάρου

Στην αρχή κοφτές ανάσες και μετά σιγή

Δυο κορμιά μπλεγμένα

Αποχωρισμός

Από ένα τίποτα ξεκίνησαν όλα,

από λάθος

Ένωση δυο παράταιρων στοιχείων

προϋπόθεση για την εξέλιξη

Ο ακανόνιστος χτύπος της καρδιάς στο μόνιτορ,

το κλάμα ως ένδειξη ζωής,

το νέο ξεκίνημα

Στην αρχή συλλαβές και μετά λέξεις

Άναρθρες κραυγές

και έπειτα ολόκληρος διάλογος

Ένα στοργικό χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά, ένα απρόσμενο φιλί 

Μέρες που γίνονται μήνες

και μήνες που καταλήγουν στην αιωνιότητα

Στην αρχή σιγή και μετά κοφτές ανάσες

Αποχωρισμός και μετά δυο κορμιά που σμίγουν

Ζωή και θάνατος

Θάνατος και ζωή

Μνήμες που χάνονται

σκέψεις που οδηγούν σε αδιέξοδο

Λήθη

Μια ατέρμονη αναζήτηση, ένας φαύλος κύκλος 

Ύπαρξη.