Πληθωρισμός

Ανατιμήσεις
σε ενέργεια, καύσιμο
και βασικά προϊόντα.
Όλα προς τα πάνω
εκτός από τους μισθούς.
Τα καταφέρνω.
Με δεύτερη δουλειά
και τρίτη.
Φτάνει που είχα τη μία.
Έγινα
άριστος επαγγελματίας
μέτριος σύντροφος
και κακός εραστής.