Σκιά

Κράτησέ με απόψε.
Το φως είναι εκτυφλωτικό.
Θέλω να γίνομαι μισή.
Δεν επιθυμώ την τελειότητα,
ούτε τις μισές αλήθειες.
Αφού ξέρεις για τις νύχτες
μισοφέγγαρο κρεμιέται στα κλαδιά μου
με τις επισκιάσεις να πρωταγωνιστούν
σε ένα θέατρο βουβό.