Τα στερητικά

Έπαινος στον λογοτεχνικό διαγωνισμό του Art In Vivo της Γεωργίας Βασιλειάδου

Περπατώντας στα σκαριά

Αναπνέουμε λίγο από τους άλλους

Δανεικές  μπλούζες και παντελόνια

Όλα σε μία βαλίτσα που περιφέρουμε

Και ξανά μάζεμα και ξανά άπλωμα

Τακτοποιούμε στα ντουλάπια τον αέρα

Χωρίς αμπαλαρίσματα και κορδέλες

Σίγουροι πως δε θα χρειαστεί να κυνηγήσουμε νεφέλες

Άμορφοι, α στερητικό στο επίθετό μας

Στην αρχή του και στο τέλος του

Ά-μορφοι-ά-πλυστοι-α-χάριστοι

Και το α είναι η αρχή της άλφα βήτα

Και το τέλος της

Τα δανεικά κάναμε οριστικά με άψυχο το μέσα τους

Πιπιλώντας το δάχτυλό μας και ψάχνοντας για μήλα

Βρίσκουμε πάλι χαρά

Μεγάλη χαρά  -με το μι κεφαλαίο-

Άνοιξε το σκάκι και αρχίσαν οι βασιλιάδες να ερωτοτροπούν με τα στρατιωτάκια

Α-διάφορες οι βασιλοπούλες καθέτως και διαγωνίως

Στις βόλτες τους πρωτοφανή τα σκηνικά ! Α-πολαυστικά και α-απρόσμενα

Τα α-πρόσμενα γίναν α-κλόνητα

Και οι αλήθειες χάσαν το άλφα τους. Λήθειες.

Οι α-μικρες λήθειες που μας α-νήκουν α-ποκλειστικά.