Τελευταία ευκαιρία

Ρίξε, ουρανέ,
Δυνατή βροχή. Να αισθανθούμε
λίγο πιο ταπεινοί,
Αμαρτωλοί,
Μόνοι.
Ίσως, τότε,
Βγούμε πιο αληθινοί.
Ρίξε, ουρανέ,
Γερή βροντή.
Να τραντάξει ο κόσμος.
Μπας και σωθεί
και ο τελευταίος σπόρος στη γη.