Ιχθυόσκαλα

“Ιχθυόσκαλα” Φωτογραφία της MaDLiN.

“Χαλκίδα”

Φωτογραφία από την Μαρία Καλεμκερίδου.