Αλήθεια η Ψέμα;

Έπαινος στον λογοτεχνικό διαγωνισμό του Art In Vivo της Δήμητρας Καλυκάκη Όχι Αλήθεια ή Θάρρος το…