Συνέντευξη με τον Κώστα Ξυκομηνό

Φωτογραφία: Standa Merhout “Η επανάληψη της ίδιας εργασιακής καθημερινότητας δεν μου ταιριάζει” Γιατί κάνεις αυτό που…