Το γράψιμο είναι…

Το γράψιμο είναι ζωή. Το γράψιμο είναι πάθος. Το γράψιμο είναι φαντασία. Το γράψιμο είναι αλήθεια.…